Διεθνείς σελίδες Λογοτεχνίας...

 

BIBLIOMANIA -εκατοντάδες λογοτεχνικά έργα στην αγγλική on-line

ESERVER.ORG -λογοτεχνικά και άλλα κείμενα σε ψηφιακή μορφή

POET'S CORNER -μεγάλη συλλογή έργων από κλασσικούς ποιητές

POETRY TONIGHT -δικτυακή συλλογή ποιημάτων

AMAZON.COM -το μεγάλο δικτυακό βιβλιοπωλείο

AUSTIN POETRY FESTIVAL -το διεθνές φεστιβάλ ποίησης του Ώστιν

POETRY.COM -εκδόσεις, διαγωνισμοί, σελίδες για την ποίηση

POETRY LONDON -αγγλικό περιοδικό ποίησης

POETRY MAGAZINE -μεγάλο αμερικανικό περιοδικό σύγχρονης ποίησης

POETRY WEBRING -πάνω από 50 ιστοσελίδες με λογοτεχνικό ενδιαφέρον

PROJECT GUTENBERG - συλλογή έργων που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή

YAHOO! -οι λίστες του yahoo! για τη λογοτεχνία

 

 

Αν πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια διεύθυνση που πρέπει να συμπεριληφθεί στις παραπάνω ή κάποιος δεσμός δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε στη διεύθυνση [email protected]