Εργαλεία, μετάφραση, διάφορα...

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΥΛΗ -με αξιόλογο βιβλιογραφικό οδηγό

ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ -πληροφορίες για εκδηλώσεις και δραστηριότητες της Στοάς

OLAFREE -συνεργαστείτε για την δημιουργία κειμένων online

TRANSLATIO -κόμβος για το βιβλίο και τη μετάφραση

TRANSLATUM.GR -μεταφραστική πύλη με λεξικά & εργαλεία, αλλά και κείμενα

 

 
Αν πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια διεύθυνση που πρέπει να συμπεριληφθεί στις παραπάνω ή κάποιος δεσμός δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε στη διεύθυνση [email protected]