Συναντηθήκαμε για πρώτη φορά ένα Σάββατο, στα τέλη του Σεπτέμβρη του '95 και από τότε καθιερώσαμε τακτικές συναντήσεις. Αρχικά είμασταν λίγοι, έπειτα φτάσαμε τους είκοσι. Μέσος όρος ηλικίας μας ήταν τότε τα είκοσι με εικοσιένα χρόνια.

    Από τότε διαπιστώσαμε πως πολλά έχουν περάσει μέσα, έξω, πάνω, κάτω και, σε απόσταση από τη Λέσχη, πολλά έχουν αλλάξει. Οι συναντήσεις μας από ένα ενοικιαζόμενο γραφειάκι, μεταφέρθηκαν σε καφέ, ταβέρνες και σπίτια της Θεσσαλονίκης. Εκδώσαμε με δικά μας έξοδα μια ανθολογία των κειμένων μας. Παραμείναμε συνειδητά "Άτυποι". Η γραφή όμως και η ανάγνωση - απαγγελία είτε δικών μας λέξεων είτε άλλων συνεχίστηκε. Και συνεχίζεται με γερές δόσεις ονείρου, ειρωνείας, έρωτα, βωμολοχίας, απόκοσμων κραυγών και... αυτοϋπονόμευσης.

    Οι δραστηριότητές μας: γράφουμε, διαβάζουμε, επικοινωνούμε με τακτικές συναντήσεις μας σε καφέ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με μια λέξη προχωρούμε.  Συμπαραστάτες στα πρώτα βήματα το κοινό πάθος, οι δυσκολίες που προκύπτουν, καταξιωμένοι καλλιτέχνες που μας ενθάρρυναν με την αποδοχή τους.

    Οι εμπειρίες μας αυτές μας ώθησαν να επεκτείνουμε την παρουσία μας και στο διαδίκτυο, όπου οι δυνατότητες για επικοινωνία και πληφορόρηση είναι μεγαλύτερες. Ελπίζουμε ότι μ' αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να διευρύνουμε τις δραστηριότητές μας και πέρα από τα πλαίσια των προσωπικών επαφών και των περιορισμών που δημιουργούν...